Hỗ trợ công việc
bằng quản lý công việc và nhắc nhở

tascal là gì?

tascal là một công cụ quản lý công việc liên kết với Slack, một phần mềm chat dùng trong công việc, để hỗ trợ việc làm việc theo nhóm. use_team = tascal cho mọi người use_person = tascal cho cá nhân title_h2 = Vì sao lại có tascal? txt2 = Các kỹ sư của chúng tôi làm việc 24 giờ trên 365 ngày với những công việc hỗ trợ khách hàng như: xử lý ngay tức thời yêu cầu hỗ trợ từ người dùng, bảo trì hệ thống theo lịch làm việc đã định sẵn.

Where is tascal from?

We are engineers who work in shifts to provide services during 24 hours 365 days. We perform real-time user support, server maintenance based on a schedule... to support our customers everyday.
Sometimes, we need to hand over the work to many team members in order to complete it.
In cases like that, there is a risk that the work might be missed or mistaken, so we created tascal to handle the risk.

Những việc có thể làm với tascal

Phần 1 Cách sử dụng cơ bản

tascal có thể giúp quản lý công việc và TODO trong một ngày. Bạn có thể kiểm tra công việc và TODO trên cùng một màn hình, và có thể dùng chúng theo nhiều cách tùy theo mục đích sử dụng của bạn.

Chức năng quản lý công việc

Đăng ký công việc và quản lý tiến độ công việc (trạng thái công việc).
Bạn có thể dùng chức năng này khi muốn một công việc được thực hiện theo đúng thời gian đặt ra. Với những công việc đã đăng ký, bạn có thể theo dõi tiến độ (trạng thái) của chúng theo thời gian.

Chức năng TODO

Bạn có thể quản lý những việc cần hoàn thành trong một ngày dưới dạng một danh sách TODO, và dùng chức năng TODO cho những công việc không cần chỉ định thời gian. Bạn có thể thao tác với TODO trên giao diện của tascal hoặc qua hệ thống Chat.

Phần 2 Thống kê công việc

Ngoài việc quản lý công việc và TODO, tascal có thể đo thời gian làm việc thực tế, cũng như khối lượng công việc của từng người và thể hiện những dữ liệu đó dưới dạng biểu đồ.
Chức năng thống kê có thể giúp người quản lý hoặc trưởng nhóm nhìn thấy công việc của từng thành viên trong nhóm một cách trực quan.

Biểu đồ nội dung công việc

Đối với những công việc đã được thực hiện, bạn có thể kiểm tra được như là thông tin thống kê, số lượng công việc trong nội bộ và thời gian làm việc của mỗi người phụ trách... Những thông tin này sẽ được hiển thị thành biểu đồ.

Đo thời gian làm việc

Đo thời gian đã làm thực tế để hoàn thành công việc.

Phần 3 Các chức năng nâng cao

Nhắc nhở

Khi bắt đầu công việc, hệ thống sẽ thông báo danh sách công việc của hôm nay bằng tin nhắn gửi đến hệ thống chat (Slack).
Khi đến giờ bắt đầu công việc, ChatBot sẽ nhắc nhở bạn.

Quản lý trình tự công việc

Bạn có thể cài đặt trình tự cho một công việc để nhiều người có thể cùng làm công việc đó theo một thứ tự nhất định.

Chức năng nâng cao Tiện lợi hơn khi kết hợp với Slack!

Phần mềm chat công việc Slack và tascal có thể kết hợp với nhau rất dễ dàng.
Khi dùng Slack, bạn có thể nhận được công việc và TODO của mình, hoặc bạn cũng có thể chat với ChatBot trên Slack để thay đổi trạng thái công việc của mình.
Nếu bạn muốn một phần mềm có thể bao quát được cả chat và quản lý công việc - TODO, thì đó chính là tascal.

Tạo ứng dụng và Bot user trên Slack (minh họa)

Tạo một ứng dụng dùng cho tascal để thao tác với công việc từ Slack, sau đó cài ứng dụng đó vào Slack của bạn.
Tạo Bot user và kênh dành cho tin nhắn từ tascal.

Chức năng liên kết với hệ thống chat

Sau khi cài đặt xong trên Slack, thao tác trên tascal để kết nối với Slack.

Ví dụ sử dụng tascal với Slack

tascal8:55 SA

Đây là công việc hôm nay của bạn.
09:00 - 09:10 Vệ sinh / Bắt đầu
09:10 - 10:00 Làm báo cáo hằng tháng / Bắt đầuNhấp
14:30 - 15:00 Làm báo cáo công việc / Bắt đầu
15:30 - 16:00 Kiểm tra sự kiện / Bắt đầu
16:00 - 16:15 Thu thập thông tin về bảo mật hệ thống / Bắt đầu
16:15 - 16:45 Kiểm tra chìa khóa / Bắt đầu

1. Thông báo công việc của ngày hôm nay
tascal9:05 SA

Sắp đến thời gian bắt đầu công việc tiếp theo.
09:10 - 10:00 Làm báo cáo hằng tháng / Bắt đầuNhấp

2. Thông báo trước thời gian bắt đầu công việc
tascal9:15 SA

Công việc làm báo cáo hằng tháng đã thay đổi sang trạng thái đang thực hiện.
Sau khi hoàn thành công việc, hãy nhấp vào link này để thay đổi sang trạng thái "hoàn thành".

tascal10:10 SA

Công việc làm báo cáo hằng tháng đã thay đổi sang trạng thái hoàn thành.

3. Sau khi hoàn thành công việc, trạng thái của công việc trên màn hình quản lý sẽ chuyển sang hoàn thành
Xem thêm
tascal2:25 CH

Sắp đến thời gian bắt đầu công việc tiếp theo.
14:30 - 15:00 Làm báo cáo công việc / Bắt đầu Nhấp

tascal2:30 CH

Công việc làm báo cáo công việc đã thay đổi sang trạng thái đang thực hiện.
Sau khi hoàn thành công việc, hãy nhấp vào link này để thay đổi sang trạng thái "hoàn thành".

keiko_yamamoto2:40 CH

Tạm hoãn công việc

4. Có thể gởi tin nhắn chat để thay đổi trạng thái công việc
Trạng thái có thể chọn là "bắt đầu", "tạm hoãn", "tiếp tục", "hoàn thành"
tascal2:40 CH

Công việc làm báo cáo công việc đã thay đổi sang trạng thái tạm hoãn.
Nếu tiếp tục, hãy nhấp vào link này.

tascal2h50 CH

Công việc làm báo cáo công việc đã thay đổi sang trạng thái đang thực hiện.
Sau khi xong, hãy nhấp vào link này để thay đổi sang trạng thái "hoàn thành".

tascal3:00 CH

Công việc làm báo cáo công việc đã thay đổi sang trạng thái hoàn thành.

tascal3:55 CH

Sắp đến thời gian bắt đầu công việc tiếp theo.
16:00 - 16:15 Thu thập thông tin về bảo mật hệ thống / Bắt đầu

tascal4:00 CH

Bạn đã bắt đầu công việc thu thập thông tin bảo mật hệ thống chưa?
Sau khi bắt đầu công việc, hãy nhấp vào link này để thay đổi sang trạng thái "đang thực hiện".
Nếu bạn không thể bắt đầu công việc, hãy trao đổi với cấp trên.

5. Nếu công việc chưa được bắt đầu dù đã đến giờ, ChatBot sẽ thông báo công việc đang bị chậm trễ

Ứng dụng khác

tascal hỗ trợ công việc của bạn

Bảng giá

 • Bản đám mây

  Có thể sử dụng tascal trên môi trường đám mây của công ty chúng tôi.
  Trong tương lai, có thể sử dụng trên GCP (Google Cloud Platform).

 • Lite

  Giá ¥5,000/tháng
  Phí ban đầu
  ¥0
  Dung lượng lưu trữ
  80 GB
  Số người sử dụng cùng một thời gian
  1 - 10 người (tạo không giới hạn)
 • Standard

  Giá ¥10,000/tháng
  Phí ban đầu
  ¥0
  Dung lượng lưu trữ
  160GB
  Số người sử dụng cùng một thời gian
  10 - 30 người (tạo không giới hạn)
 • Business

  Giá ¥20,000/tháng
  Phí ban đầu
  ¥0
  Dung lượng lưu trữ
  240 GB
  Số người sử dụng cùng một thời gian
  30 - 100 người (tạo không giới hạn)
 • Bản On premise

  Đây là kế hoạch được đề nghị để sử dụng trong công ty lớn.

 • Enterprise

  Giá ¥15,000~/tháng
  Phí ban đầu
  ¥100,000
  Dung lượng lưu trữ
  thấp nhất 80 GB
  Số người sử dụng cùng một thời gian
  Thay đổi theo cấu hình máy chủ
 • Có thể sử dụng toàn bộ chức năng trên tất cả các bảng giá.
 • Giá chưa bao gồm thuế.

Liên hệ

Nội dung nhập sai

Cám ơn đã liên hệ.

Cám ơn đã liên hệ.
Yêu cầu liên hệ đã được gửi.
Người phụ trách của chúng tôi sẽ liên lạc sau.

Không thể gửi yêu cầu.

Nội dung yêu cầu không thể gửi.
Xin lỗi hãy thử lại sau ít phút.